Hva er Maria Montessoris pedagogikk?

Maria Montessori (1870-1952) var en intelligent og målbevisst kvinne og ble kjent som en verdensomspennende reformpedagog. Hun var Italias første kvinnelige lege. Senere ble hun professor i antropologi og hun ledet i mange år Romas lærerhøyskole.

I forbindelse med sitt arbeid på psykiatrisk avdeling på universitetet, hvor hennes spesialinteresse var barn, fordypet Maria Montessori seg i arbeidene til Jean Itard og Eclouard Sequin. Disse bygget på tanker som var utviklet av Jean-Jacques Rousseau og videreutviklet av Johann Pestalozzi, «folkeskolens far». For Rousseau var sansene nøkkelen til læreprosessen. Pedagogen Friedrieh Frébel bygget så videre på Rousseaus og Pestalozzis tanker, og utviklet en skole for små barn, noe helt nytt den gangen. Den ble kalt «Kindergarten», et sted hvor barna kunne vokse som blomster. Maria Montessori bygget på ideene til alle de her nevnte da hun utviklet sin filosofi og metode.