Fritidsklubben

Fritidsklubben drives av foreldrene på, og er annen hver onsdag kl 17.30. Både store og små er velkommen, og de under skolealder er i følge med voksen.

Vi tilbyr gymsalaktivitet, forming, luftgeværskyting, enkel kafe, bibliotek og lek/ spill. Hver gang har fire av foreldrene vakt.

Høstens første fritidsklubb var 26 oktober, med godt oppmøte av store og små.