Kontakt

Rektors kontor
Telefon  77 77 57 54
Personalrom:
Telefon   77 77 55 91

Vaktmester: 99 10 61 73

 

Årviksand Skole
Postboks 33
9195 Årviksand

Skjervøy kommune
Kultur- og undervisning
Postboks 145
9189 SKJERVØY