Forsøk med 2. fremmedspråk i 6. og 7. klasse

Skolen er med i et 2- årig forsøk med 2. fremmedspråk i 6. og 7. klasse.

Vi tilbyr spansk.

http://www.fremmedspraksenteret.no/