Skoleruta

SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLENE I SKJERVØY 2011/12
 
Høsthalvåret 2011:
 
Skolestart elever:                    onsdag 24. august
 
Siste skoledag før jul:            tirsdag 20. desember
 
Dette gir 17 uker =                                                                                      85 dager
 
Fragår:
 
29.09. – 30.09. høstferie                                                                                2 dager
Fridag                                     fredag 11. november                                      1 dag
 
Antall skoledager                                                                                         82 dager
 
Vårhalvåret 2012
 
Skolestart elever:                    tirsdag 3. januar
 
Siste skoledag:                       fredag 22. juni
 
Dette gir 24 uker og 4 dager =                                                                    124 dager
 
Fragår:
 
10.02.                         Fridag                                         1 dag
05.03. – 09.03.           Vinterferie                                 5 dager
02.04. – 09.04            Påskeferie                                6 dager
01.05.                         Offentlig høytidsdag                 1 dag
17.05.                         Grunnlovsdag/ Kr. Himmelf.   1 dag
18.05.                         Fridag                                          1 dag
28.05.                         2. pinsedag                                1 dag                          16 dager
 
Antall skoledager                                                                                        108 dager
 
Totalt antall skoledager                                                                              190 dager
 
Lærernes 39. arbeidsuke:
 
22. – 23.08.11           Kurs-/planleggingsdager                    15 timer
29.09.11                     Kurs-/planleggingsdag                       7,5 timer
11.11.11                        Kurs-/planleggingsdag                       7,5 timer
17.02.12 (revidert)   Kurs-/planleggingsdag                       7,5 timer
 
Totalt                                                                                     37,5 timer