SFO

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

 

Betalingssatsene i 2011

                                                                           
Plasstørrelse:
      1. barn
2. barn (40 % mod.)
3. barn (60 % mod.)
Over 20 t/u
1.770,-
1.060,-
710,-
Inntil 20 t/u
1.380,-
   830,-
550,-
Inntil 15 t/u
   990,-
   595,-
395,-
Inntil 10 t/u
   565,-
   340,-
225,-
Dagplass:         Hel – 4 timer eller mer:    125,-                      Halv – under 4 timer:          75,-