SFO

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

 

Betalingssatsene i 2018

               

Plasstørrelse:       1. barn 2. barn (40 % mod.) 3. barn (60 % mod.)
Fra 20 t/u    

2380,-

1480,-

1012,-

Inntil 20 t/u

1.540,-

964,-

676,-

Inntil 10 t/u

940,-

604,-

436-