Nettsiden til Årviksand skole har fått nytt design

Nettsiden til Årviksand skole har nå flyttet over til et system som vil gjøre det lettere for ansatte ved skolen å legge ut jevnlig informasjon.

Dette betyr i praksis at det vil komme oftere oppdateringer av hva vi holder på med her på Årviksand skole. Følg med i fortsetningen!