Bladet utdanning på Årviksand skole, link til artikkel her!

På forsiden av UTDANNING av 4 november er skolen vår på forsiden.

Journalist Kristin Ropeid har besøkt skolen og lokalsamfunnet, og over hele 6 sider kan du se flotte bilder og en grundig artikkel om skolens betydning i bygda. Link til artikkelen på nett:http://utdanningsnytt.no/Global/PDF%20av%20Utdanning/Utdanning_18_2011.pdf

 

 

Forsiden på bladet Utdanning. 3. November - Årviksand skole
Forsiden på bladet Utdanning. 3. November