Velkommen til Årviksand skole

 

Årviksand Skole, montessori, ønsker å ta vare på lokale tradisjoner og elevens identitet i kystsamfunnet. Skolen har en sentral plass i bygda, både geografisk og symbolsk.

Årviksand skole er montessoriskole siden August 2012. Vi er en to-delt 1-8 skole.