Velkommen til  Årviksand skole

 

Årviksand skole ble etablert i 2012og tilbyr undervisning for barn i alderen 6–15 år. Skolen, med skolefritidsordning (fra høsten 2018), drives etter pedagogikken til Maria Montessori. Undervisningen er individuelt basert og overgangen mellom hvert trinn kan være glidende. En 6-åring kan f.eks. arbeide med de samme områder som en 8-åring innenfor ett fag, men samarbeide med jevnaldrende på et annet område.

For å skape den indre disiplin som preger barn i en montessoriskole, ligger et helt bevisst oppbygget og nøye forberedt arbeide fra lærerens side. Lærerens rolle er vesentlig forskjellig fra den i tradisjonell pedagogikk. Å bli montessoripedagog krever ikke bare læring av en ny metodikk, men også en forandring av lærerens syn på seg selv og sin rolle. Sentralt hos en montessorilærer står dedikasjon til Maria Montessoris respekt for barnet.

Skolens oppgave er å tilrettelegge pensum og stille krav ut fra hver elevs aktuelle forutsetninger. Skolen har plikt til å ta vel hånd om alle elever, og skal legge forholdene til rette for at enhver elev kan utvikle seg selv og sine interesser.